• Bannato User Newbie

    B?n bi?t gì v? bra?

    Những chiếc [url=https://www.facebook.com/aocagedbrahanoi]bra góp phần không nhá»? lÃm nên vẻ Ä?ẹp hoÃn hảo cho má»?i ngÆ°á»?i phụ nữ, nhÆ°ng không phải ai cÅ©ng hiá»?u tÆ°á»?ng táºn vá»? chiếc bra quyến rÅ©y.
    1. Các nhà nghiên cứu Ä?ã từng khuyên rằng, phụ nữ nên mặc [url=https://www.facebook.com/aocagedbrahanoi]áo ngá»±c Ä?úng kÃch thÆ°á»?c của mình. NhÆ°ng các chá»? em lại không thÆ°á»?ng xuyên lÃm váºy?* Hầu hết, các chá»? em phụ nữ chá»? gắn bó vá»?i má»?t size duy nhất, há»? trung thÃnh vá»?i size bra mua lần Ä?ầu tiên hoặc Ä?Æ¡n giản lÃ* chá»?n Ä?ại má»?t chiếc bra có sẵn á»? cá»a hÃng. Các chá»? em phụ nữ lại cảm thấy hÃi lòng vá»?i cách lá»±a chá»?n của mình mà không biết rằng há»? Ä?ang mặc sai size áo so vá»?i kÃch thÆ°á»?c ngá»±c hiá»?n tại. **2. LÃm thế nÃo Ä?á»? biết mình mặc sai kÃch cỡ bra?** Những dấu hiá»?u sau Ä?ây sẽ chá»? ra bạn Ä?ang chá»?n sai kÃch cỡ bra của mình: - Dây quai áo hay tuá»?t - Phần cúp áo ngá»±c bá»? nhÄ?n - Vòng dây phÃa sau lÆ°ng của áo ngá»±c hay trượt lên cao hÆ¡n so vá»?i phần ngá»±c phÃa trÆ°á»?c - Phần giữa của áo ngá»±c, chá»? ná»?i liá»?n hai quả áo - ngay xÆ°Æ¡ng ức, không nằm áp sát vÃo phần chân ngá»±c mÃ* lại há»?ng lên cao, tạo ra má»?t khoảng há»? - Phần bầu ngá»±c Ä?ầy trÃn ra ngoÃi. [center][center]image[/center] [/center]3. Yếu tá»? quan trá»?ng Ä?á»? chá»?n chiếc áo ngá»±c phù hợp? Phần cup ngá»±c phẳng má»?n, không bá»? nhÄ?n nhúm, dây quai áo chắc chắn vÃ* có nút chá»?nh Ä?á»? ngắn dÃi.** 4. Má»?i loại bra Ä?á»?u có những kiá»?u dáng khác nhau. LÃm thế nÃo Ä?á»? chá»?n lá»±a bra phù hợp vá»?i kiá»?u áo Ä?ang mặc? Tùy theo sá»? thÃch mÃ* má»?i chá»? em phụ nữ lá»±a chá»?n cho mình phong cách thá»?i trang cÅ©ng nhÆ° kiá»?u áo Ä?á»? mặc miá»?n sao tháºt thoải mái. Cùng vá»?i Ä?ó, viá»?c lá»±a chá»?n kiá»?u dáng bra phù hợp vá»?i kiá»?u áo mặc bên ngoÃi lÃ* Ä?iá»?u cần thiết. VÃ* nhÆ°, những chiếc áo cá»? chữ V sẽ có tác dụng khoe tá»?i Ä?a vòng 1 Ä?ầy Ä?ặn mÃ* gợi cảm của bạn. Bá»?i váºy, lá»±a chá»?n kiá»?u dáng V-bra vá»?i phần gá»?ng chắc chắn và phần mút áo khoét theo hình chữ V. Hoặc, nếu diá»?n chiếc áo khoét nách thì bạn nên chá»?n bra có phần ná»?i giữa 2 quả ngang dÃy Ä?á»? giữ áo chắc chắn và không dây. [center][center]image[/center] [/center] 5. Nên lá»±a chá»?n chất liá»?u áo bra nÃ*o?©ng lÃ* 1 phần quan trá»?ng không kém,vì nó cÅ©ng ảnh hÆ°á»?ng khá nhiá»?u Ä?ến bá»? ngá»±c của chá»? em. Ä?á»?i vá»?i ngá»±c to hay ngá»±c nhá»? Ä?á»?u nên chá»?n những chất liá»?u thoáng, tránh dùng các chất liá»?u quá nhiá»?u nilon hoặc thiết kế không thoáng sẽ lÃm cho ngá»±c bá»? bÃ, không "thá»?" Ä?ược, dẫn Ä?ến viá»?c Ä?á»?ng má»? hôi gây khó chá»?u cho ngÆ°á»?i dùng. [center][center]image[/center][/center]**6. Có nên Ä?ầu tÆ° vÃo má»?t chiếc bra Ä?ắt tiá»?n?*** *Câu trả lá»?i lÃ: có. Chiếc áo bra Ä?óng vai trò không nhá»? trong viá»?c Ä?ình hình phần ngá»±c trên cÆ¡ thá»?, giúp vòng 1 của các chá»? em phụ nữ trá»? nên hoÃn hảo hÆ¡n. Dù bạn có mặc chiếc áo bên ngoÃi Ä?ắt tiá»?n Ä?ến mấy mÃ* diá»?n chiếc bra xá»?c xá»?ch, không Ä?úng kÃch thÆ°á»?c thì chắc chắn sẽ giảm giá trá»? của chiếc áo bên ngoÃi vÃ* khiến cÆ¡ thá»? bạn mất cân Ä?á»?i. 7. Có nên tin vÃo kÃch thÆ°á»?c mÃ* nhÃ* sản xuất ghi trên áo? Không nên. Bá»?i, má»?i quá»?c gia, má»?i nhãn hiá»?u áo sẽ ký hiá»?u size khác nhau. Tá»?t nhất, bạn nên thá»* áo trÆ°á»?c khi chá»?n lá»±a má»?t chiếc bra cho mình. [center][center]image [/center][/center] 8. Dây quai áo bra có an toÃ*n không? Những chiếc dây quai áo thá»±c sá»± không gây hại gì cho bạn. Tuy nhiên, bạn cÅ©ng không nên chá»?nh dây áo của sát vai hoặc quá lá»?ng lẻo. Nếu dây áo thÆ°á»?ng xuyên bá»? tụt thì Ä?ây lÃ* dấu hiá»?u bạn nên thay ngay má»?t chiếc bra má»?i. 9. Mặc bra Ä?i ngủ? Nên hay không nên? HoÃn toÃn không nên mặc bra khi Ä?i ngủ. Nhiá»?u chá»? em phụ nữ vẫn tÆ°á»?ng rằng, mặc bra khi ngủ sẽ có tác dụng thúc Ä?ẩy cÆ¡ ngá»±c phát triá»?n hÆ¡n. Cách suy nghÄ©y hoÃn toÃn sai lầm bá»?i vì chúng chá»? khiến bạn khó chá»?u và ảnh hÆ°á»?ng Ä?ến giấc ngủ của bạn mÃ* thôi. 10. LÃm thế nÃo Ä?á»? ngá»±c không bá»? chảy xá»?? Có rất nhiá»?u phÆ°Æ¡ng pháp Ä?á»? cải thiá»?n vÃ* ngÄ?n ngừa ngá»±c bá»? chảy xá»? nhÆ°ng cách Ä?ầu tiên vÃ* tá»?t nhất lÃ* bạn nên chá»?n chiếc bra vừa vặn vá»?i kÃch thÆ°á»?c ngá»±c của mìnhchi tiết truy cáºp tại : [url=https://www.facebook.com/aocagedbrahanoi]https://www.facebook.com/aocagedbrahanoi